Tema aften for Lystfiskere i Ribe å Systemet

 

Tema aften 16. november 2017 Tema aften for Lystfiskere i Ribe å Systemet
den 16. november kl. 19.00 i Ribe Fritidscenter

Emne på mødet :
Havørredens og Laksens fremtid i Ribe Å System

Oplægsholdere er følgende:
Finn Sivebæk DTU,
Lars B Thygesen DSF,
Søren Larsen DCV,
Niels Lodberg Michaelsen SU.

Vel mødt
Asger Brodde
Formand
Ribe Sportsfiskerforening &
SU Samarbejdsudvalget Ribe å Systemet.