Nyhedsbrev april 2017

 

Nyhesbrev april 2017 

Sæsonstart 2017: et lakseeventyr!  

Meldingerne fra den tidligt startende Gudenå kunne tyde på, at 2017 ville blive et godt lakseår. Men næppe mange havde fantasi til i det tidlige forår at forestille sig, at sæsonstarten i Ribe Å-systemet ville blive så historisk god, som den er blevet. Ja, at den blev ovenud fantastisk.
I skrivende stund er der fuldt stop for at hjemtage laks over 75 cm overalt i foreningens og Gelsåsammenslutningens vande.
Bag dette stop ligger en række flotte fangster med Morten Holms storlaks på 12,3 kg som den foreløbigt største. Nogle medlemmer har allerede fået fire storlaks, hvoraf de tre naturligvis er genudsat på behørig vis. Også Carsten Andersens havørred på 9,5 kg lyser op i fangsterne. Jeg kan roligt fastslå, at vi aldrig i foreningens historie har haft så god en premiere med så mange og så flotte fisk.
I hele Ribe Å-systemet er lige nu noteret 91 laks, og kun 7 af disse er under 75 cm. Ribe Å er storlaksenes å!
Fangsterne vil fortsætte i maj, og jeg kan i den sammenhæng pege på et godt initiativ i andre vestjyske lakseåer. Her er der nemlig kommet forbud mod at tage lakseselfies efter laksefight.
Særligt når vi forhåbentligt kommer ind i den varme tid, tåler laksen ikke at komme på land, og det er en yderst fornuftig praksis ikke at tage fisk op til fotografering før genudsætningen.
Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at vi nærmer os islandske tilstande i vores fiskeri – også fordi disse fangster har baggrund i et stort og vedholdende arbejde med at forbedre adgangs- og gydemulighederne i hele åsystemet.
Meget kan dog gøres endnu. Først og fremmest arbejder foreningen for, at Esbjerg Kommune får forbedret passageforholdene i Ribe By. De er stadig helt utilstrækkelige. Det kunne vi konstatere ved efterårets el-fiskeri. Alt for mange fisk havde alvorlige skader efter nærkontakt med stensætninger på deres vej gennem byen.
Laksen er en national ressource. Ja ikke blot national. Ribe Ås laksestamme er en af de få overlevende blandt det vesteuropæiske lavlands laksestammer. Og åens laksestamme fortjener fortsat fuld opmærksomhed for at sikre dens overlevelse og fremgang. Det bliver i øvrigt særdeles spændende at følge resultatet af bestandsanalysen senere i år. Der kan være basis for en udvidelse af åens samlede kvote.

Andre aktiviteter
Mens sæsonen skrider frem, følger bestyrelsen op med en række aktiviteter på land.
Vi har fået bevilget tilskud fra Vækstpuljen til at opføre to shelters ved K2, og foreningen følger op på renoveringen af K2 ved at etablere to langborde på gårdspladsen.
Årets første juniortur har været gennemført med stor succes, og disse ture vil blive afholdt videre frem gennem sæsonen. Der vil også blive afholdt en række sociale arrangementer for seniorerne.
Men først og fremmest er der fiskeriet. Nu venter vi på maj måneds springere!

Asger Brodde
Formand, Ribe Sportsfiskerforening.
Mail abrodde@icloud.com
Telefon 20739648

Nyhedsbrev April 2017

Comments are closed.