STOP for STORE LAKS

STOP
Der er STOP for hjemtagelse
af laks over 75 cm
overalt i de fiskevande, som
RIBE SPORTSFISKERFORENING
må benytte.

 

 

Forbuddet gælder også B-fiskevand/B-Zone.
Begrundelse: RSF mener det er et dårligt tegn, først overskride kvoten med 6 laks, derefter tage op på B-VAND/B-ZONE og fiske efter flere store laks.

Kvoten for store LAKS er opbrugt, men der er fortsat mulighed for at hjemtage, små laks på 75 cm og derunder.

HUSK at følge status for de små laks på http://www.ribeaasystemet.dk/fish_rapport_view.php

Comments are closed.