Nyt fra RSF generalforsamling

 

Mødereferat fra generalforsamlingen sendes direkte til foreningens medlemmer, via mail.
På generalforsamlingen blev Emil Trans Appel, valgt ind i bestyrelsen og Erik Dahlgren blev valgt til suppleant. De øvrige medlemmer der havde ønsket genvalg blev alle valgt.

Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende:

Formand Ole Vilhelm Veltz
Bestyrelse medlem / Næstformand Claus Ehmsen
Bestyrelse medlem / Sekretær Gerda Feddersen
Bestyrelse medlem / Stig Linnet Guldborg
Bestyrelse medlem / Finn Kruse Jensen
Bestyrelse medlem / Lars H. Hansen
Bestyrelse medlem / Emil Trans Appel
Suppleant / Erik Schultz
Suppleant / Kasserer Erik Dahlgren
Suppleant / Bjarne Gert Rasmussen

De enkelte udvalgsposter, fordeles på førstkommende bestyrelsesmøde.
Med venlig hilsen, RSF bestyrelse

Claus Ehmsen aflægger formandsberetning

Medlemmer der deltog i generalforsamlingen

Medlemmer der deltog i generalforsamlingen

Gartner Mathiasens mindepokal, Pokalen var i 2020 tildelt Anton Schmidt og Henrik Axelsen, for deres store arbejdsindsats ved K2. Pokalen uddeles til et medlem af foreningen, som ved sin optræden, initiativ, iderigdom eller lignende har gjort sig fortjent til en virkelig påskønnelse samt været et lysende eksempel for andre.

Comments are closed.