STOP for hjemtagelse af LAKS over 75 cm på RSF fiskevand

Kvoten for laks over 75 cm er opbrugt på Ribe Sportsfiskerforenings eget fiskevand.

Der må fortsat hjemtages, små laks på 75 cm eller derunder på RSF fiskevand.

NB: Der kan fortsat være STORE laks tilbage på “Gelsåsammenslutningens” fiskevand. Men HUSK at følge status på Samarbejdsudvalgets hjemmeside.

Alle fangster skal fortsat indrapporteres på SU hjemmeside – også genudsatte.

Forsat knæk og bræk.

Comments are closed.