Opgang af laks i Ribe Å i 2017

På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) hjemmeside, kan du læse de seneste nyheder vedrørende opgangen af LAKS i Ribe Å i 2017 Klik på billedet eller her:  “Opgang af LAKS i Ribe å 2017” I øvrigt kan du kan løbende følge NYHEDER direkte fra DSF eller DTU via vores hjemmeside under fanebladet  “MEDLEMSINFO”…

Fortsæt læsning

Medlemskort………….

  NB: Ikke alle medlemmer har modtaget en opkrævning af kontingent, endnu. Selvom der står, at kontingent skal være betalt 1. februar, kommer ingen medlemmer i klemme. Betalt blot beløbet når opkrævningen kommer. Post nord tager lang tid om…….. Venlig hilsen Asger Brodde

Fortsæt læsning

Fælles fluebindings aften i Gram

Tirsdag den 20. marts og den 3. april kl. 19-21.00 Sønderjysk Sportsfiskerforening og Ribe Sportsfiskerforening, invitere til fælles fluebindings aftener i Gram. Det er for alle medlemmer, der kunne tænke sig at lære at binde disse to fluer, uanset om man er nybegynder eller øvet. Instruktør vil være Peter Krüger…

Fortsæt læsning

Illustrationer over Gels å

Ribe Sportsfiskerforening har fået, nogle flotte illustrationer over ”Gels å” tegnet af Hans Kjærgaard. Indeholdende navne på diverse broer, høller(de dybe steder) og stryg. Det vækker minder fra en efterhånden svunden tid. Hjælp til med. at vi fortsat anvender disse skønne navne, som reference, når vi beretter om oplevelserne langs…

Fortsæt læsning

Få ledige A-medlemskaber

  Vi har pt. nogle få ledige A medlemskaber. Til Ribe Sportsfiskerforenings berømte fiskevand, i Ribe å, Gels å, Flads å og Hjortvad å. De fordeles efter først til mølle princip. Ring eller kontakt hurtigst muligt formanden. Asger Brodde. Telefon 21 83 11 22 mail: abrodde@icloud.com Læs mere om RSF…

Fortsæt læsning

Genudsætning af moderfisk

Fra Danmarks Center for Vildlaks (DCV) har vi den 22. december fået 41 laks retur til vort vandløb, de er alle blevet udsat ved Stavnagerbro. Af de resterende laks der blev strøget hos DCV, er nogle blevet brugt til laboratorieprøver (stikprøver), medens resten er destrueret, da de ikke skønnedes at…

Fortsæt læsning

Fangststatistik for havørreder

   Fangststatistik. Vel vidende at fangstrapporterne sandsynligvis ikke er helt korrekte, da enkelte medlemmer gennem en årrække har glemt at indsende fangstrapport. Eller været tilbageholdende med at oplyse, deres fangster. Så derfor formoder vi at de korrekte fangster, kan være en del større. Her ses hvad vi har registreret. RSF…

Fortsæt læsning

“Trampe sti” langs Gels å.

  På kortet er det illustreret med en blå streg, hvor de gamle ”trampe stier” er. Ligeledes er færdsel tilladt langs med åen i de skraverede områder. Følg dette link: Kort over Gels å med “trampe stier” Kortene over RSF fiskevand er blevet opdateret den 29. nov. 2017

Fortsæt læsning