Få ledige A-medlemskaber

Kaltoftvej

  Vi har pt. nogle få ledige A medlemskaber. Til Ribe Sportsfiskerforenings berømte fiskevand, i Ribe å, Gels å, Flads å og Hjortvad å. De fordeles efter først til mølle princip. Ring eller kontakt hurtigst muligt formanden. Asger Brodde. Telefon 21 83 11 22 mail: abrodde@icloud.com Læs mere om RSF…

Fortsæt læsning

Genudsætning af moderfisk

Stavnagerbro

Fra Danmarks Center for Vildlaks (DCV) har vi den 22. december fået 41 laks retur til vort vandløb, de er alle blevet udsat ved Stavnagerbro. Af de resterende laks der blev strøget hos DCV, er nogle blevet brugt til laboratorieprøver (stikprøver), medens resten er destrueret, da de ikke skønnedes at…

Fortsæt læsning

Fangststatistik for havørreder

Havørreder 2017

   Fangststatistik. Vel vidende at fangstrapporterne sandsynligvis ikke er helt korrekte, da enkelte medlemmer gennem en årrække har glemt at indsende fangstrapport. Eller været tilbageholdende med at oplyse, deres fangster. Så derfor formoder vi at de korrekte fangster, kan være en del større. Her ses hvad vi har registreret. RSF…

Fortsæt læsning

“Trampe sti” langs Gels å.

Kort over Gels å, trampe stier

  På kortet er det illustreret med en blå streg, hvor de gamle ”trampe stier” er. Ligeledes er færdsel tilladt langs med åen i de skraverede områder. Følg dette link: Kort over Gels å med “trampe stier” Kortene over RSF fiskevand er blevet opdateret den 29. nov. 2017

Fortsæt læsning

Fluebinding sæsonen 2017-2018

Taske

I sidste vintersæson tog foreningens bestyrelse, initiativ til fluebindings aftner i K2 to gange om måneden. Det var en rimelig succes med et samlet fremmøde på 6-8 personer pr. gang, som fyldte bordet i køkkenet fuldt op. Udover de fluer der blev bundet, gik fiske snakken livligt henover bordet. Der…

Fortsæt læsning

Samarbejdsudvalget elfiskede efter moderfisk

Elfiskeri mix

Samarbejdsudvalget havde til opgave at elfiske efter moderfisk (laks) i weekenden lørdag d. 9 december og søndag d. 10 december 2017. Lørdag blev der elfisket i Fladså fra Fole Dambrug til Harreby bro. Og søndag i Gels Å, fra Gelsbro bro til Poulsen plads. El fiskeriet er godt overstået. 98…

Fortsæt læsning

HAVØRRED fangster 2017

RSF havørred fangster 2017

Ribe Sportsfiskerforenings samlede HAVØRRED fangster for 2017. Fangsterne er talt op for de respektive vandløb. ”Ribe Å”, ”Gels Å”, ” Flads Å” og ”Hjortvad Å”. Med angivelse af fangster for de enkelte måneder, samt køn på fisken ”Hun”, ”Ved ikke”, “Han”. Midt på siden kan der aflæses antal GENUDSATTE fisk,…

Fortsæt læsning

Parkeringspladsen ved KARKOVGAARD er blevet nedlagt.

Karkovgaard P-plads nedlagt

Info til alle medlemmer af RSF. Parkeringspladsen ved KARKOVGAARD er blevet nedlagt.  Begrundelsen er, dels er den ikke meget benyttet og dels ligger den, så eventuelle brugere fristes til at gå tværs over markerne for at komme til åen. Generelt har RSF kun lejet fiskeretten ved lodsejerne, men ikke færdsel…

Fortsæt læsning

Elfiskeri efter moderfisk “LAKS”

Elfiskeri efter moderfisk 9 og 10 dec ok med hjælpere

  Hej Vi har nu de hjælpere vi skal bruge – ellers TAK for din interesse. Samarbejdsudvalget har til opgave at fiske efter moderfisk (laks) i weekenden lørdag d. 9 december og søndag d. 10 december 2017. Lørdag skal der elfiskes i Fladså fra Fole Dambrug til sammenløbet med Gels…

Fortsæt læsning