Svar på høring vedr. Vadehavsbekendtgørelsen 2014.

Vi i bestyrelsen i Ribe Sportsfiskerforening mener ikke vi kan bakke op om det nye udkast til Vadehavsbekendtgørelsen for 2014. Dette af hensyn til vores medlemmer, der føler sig begrænset af udefrakommende regler, der udelukkende virker at have til hensigt at fremme lystfiskerturismen i Skjern Å. Økonomien i de små…

Fortsæt læsning

Årets elfiskeri – OPDATERET

Kære venner. Så er årets el-fiskeriet efter laks vel overstået. Om onsdagen hvor vi fiskede i Fladså var vejret godt og fiskeriet gik rigtig godt med mange og store laks. Der var også et par vel voksne havørreder på omkring de 10 kg. Torsdag morgen kl. 08.00 startede vi ved…

Fortsæt læsning

Kontingentstigning 2014

Bestyrelsen har besluttet at forhøje kontingentet fra kommende sæson med kr. 100.-, for både A og B medlemmer. For nye A medlemmer er gebyret det første år uændret med kr. 400.- Junior kontingentet er uændret. Kontingent priser fra 2014 er: A medlem kr. 1580,- B medlem kr. 940 Junior kr.…

Fortsæt læsning

Høring vedr. bekendtgørelsen

Hermed høring vedr. bekendtgørelsen om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb. Venligst find høringsmaterialet på nedenstående link til høringsportalen. https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17258 Bemærk: Høringsfrist den 6. december 2013 til: fiskeri@naturerhverv.dk

Fortsæt læsning

Plan for elfiskeri i Ribe Å systemet 2013

Plan for elfiskeri i Ribe Å systemet december 2013   Naturstyrelsen ønsker i år at registrere og mærke snæbler på de strækninger hvor Samarbejdsudvalget skal opfiske laks til avlsarbejde ved DCV. For at begrænse mængden af elfiskeri, foretages årets elfiskeri efter laks i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Samarbejdsudvalget.  …

Fortsæt læsning

Referat fra Info møde d. 03/11-13

Referat fra Info møde i K2. SØNDAG d 3 november 2013. Fremmødte: der var 26 fremmødte medlemmer af RSF. Asger Brodde (AB) bød velkommen og indledte mødet med en gennemgang af, hvordan bestyrelsen arbejder og er bygget op (selvstyrende udvalg) og med en kort forklaring af, hvilke nøgleord, bestyrelsen fra…

Fortsæt læsning

Info fra bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt ekstraordinær bestyrelsesmøde den 29. oktober. Efter Jørgen Frost og Elsebeth V. Andersen har valgt at stoppe, har bestyrelsen konstitueret sig: Ny kasserer er Jesper R. Hammer, der også samtidig er trådt ind i bestyrelsen efter Elsebeth. Jesper var tidligere 2. suppleant og har rådgivet os i regnskab.…

Fortsæt læsning

Fangst – Thorkild Sørensen

Hej RSF! Ja efter at haven fik en omgang her i efteråret ! Var det nu tid til at ta en tur ud til Gelsåen . Åen var steget ekstem så det var om ikke at gå for langt ud på kanten ! Jeg fiskede med flue havde synke 5…

Fortsæt læsning

Elsebeth Andersen udtræder af bestyrelsen

Det er med beklagelse at måtte meddele medlemmerne, at Elsebeth V. Andersen har valgt at stoppe i bestyrelsen. Der afholdes bestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober, hvor der vælges en ny kasserer. Navnet på den ny kasserer offentliggøres her på hjemmesiden. 2. suppleant Jesper R. Hammer indtræder som bestyrelsesmedlem. Vi vil…

Fortsæt læsning

Jørgen Frost udtræder af bestyrelsen

Det er med stor beklagelse at måtte meddele medlemmerne, at Jørgen Frost har valgt at stoppe i bestyrelsen. Bestyrelsen har bestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober og vil der vælge en ny næstformand, samt uddelegerer Jørgens øvrige udvalgsposter til andre bestyrelses medlemmer. Herefter vi vil oplyse ændringerne her på Ribe Sportsfisker…

Fortsæt læsning