Udkast til revision af Vadehavbekendtgørelsen 2014

De seneste måneder har DTU Aqua og DSF afholdt møder angående den kommende vadehavbekendtgørelse. Der var sidste år lagt op til, at vandløbene skulle have regler der var tilpasset det enkelte vandsystem,og i foråret 2013 bad vi jer at sende jeres forslag , og til de fælles laskeregler. Som i…

Fortsæt læsning

Infomøde d. 3. november

Info møde søndag den 3. Nov kl. 13, er samtidigt også sæsonafslutningen. I mange år der afholdt sæsonafslutning den sidste fiskedag i sæsonen, men da datoen ikke har været annonceret og er tæt på den 3. november, slår vi to fluer med et smæk. RSF vil være vært med kaffe,…

Fortsæt læsning

Nyt fra vandplejen – Holm Bæk

Det forløbne år har været fokuseret på projekt Holm bæk. Møder med lodsejeren, tilrettelæggelse i vandplejeudvalget i samarbejde med vores miljø koordinator Niels Lodberg, Henrik Christensen, Stig Guldborg, Jan Sylvester og Morten Isaksen. Mange detaljer skal tilrettelægges, så som mængder af grus, diverse str. på grus, maskinkraft, hvor og fra…

Fortsæt læsning

Kyst tur for RSF medlemmer- AFLYST

Fællestur på kysten: AFLYST pga. ingen tilmeldinger! Lørdag d. 02.11.13 er der guidet fællestur til kysten og arrangementet er gratis! Stig Guldborg og Per Pedersen vil denne dag bruge deres mangeårige erfaring ( sammenlagt over 35 år ) på kysten med både flue og spin, til at give dig og…

Fortsæt læsning

Fladfisketur for RSF medlemmer

Fladfisketur for RSF medlemmer lørdag d. 7/12-2013 kl. 7.30-16.00! Vi har booket MS Marianne med skipper Kurt Østergård til at sejle os ud fra Middelfart havn til en dag i det salte på Lillebælt. Turen er hovedsageligt efter fladfisk, men der er også god mulighed for især torsk og andre…

Fortsæt læsning

Medlems info 10/13

Efter en vellykket fiskekonkurrence med flotte fangster og store præmier og hyggeligt social samvær, arbejder bestyrelsen videre med de mange opgaver vi har. Til medlemmernes interesse arbejder vi på følgende større opgaver: Færdiggørelse af lodsejerkontraktener ( et stort stykke arbejde der går godt) Brobyggeri Ny Kudskes bro, der er godkendt…

Fortsæt læsning

RSF Fiskekonkurrence 2013

27.-29 september afviklede vi med blandet succes dette års RSF fiskekonkurrence for vores medlemmer. Desværre var der kun 22 mand som indløste deltagerkort på K2, der i år kostede 100kr. mod at have været gratis de foregående år. Pengene gik til at dække omkostningerne ved et sådan arrangement og til…

Fortsæt læsning

Laksen skal springe i Gram

Fredag den 4. oktober tages første spadestik til et stort naturprojekt i Gram, hvor slotssøen igen får et frit vandspejl, og der laves et helt nyt å-løb nord om slotssøen. Projektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Haderslev Kommune og Gram Slot, og resultatet vil formentlig betyde, at laksen om få…

Fortsæt læsning

Fællestur til kysten for RSF medlemmer

Lørdag d. 02.11.13 er der guidet fællestur til kysten og arrangementet er gratis! . Stig Guldborg og Per Pedersen vil denne dag bruge deres mangeårige erfaring ( sammenlagt over  35 år ) på kysten med både flue og spin, til at give dig og dine fiskevenner en forhåbentlig både hyggelig,…

Fortsæt læsning

LAKSESTOP

De store laks over 75 cm på den frie kvote er opbrugt!!!! Herefter skal alle laks over 75 cm., der bliver fanget på RSF eget vand genudsættes nænsomt. Små laks må fortsat gerne hjemtages. Medlemmer af RSF har dog stadig mulighed for at hjemtage en stor laks, da Gelså Sammenslutningen…

Fortsæt læsning