Foreløbig laksefordeling 2014

Sådan ser laksefordelingen foreløbig ud…   Der er i 2014 tildelt 120 laks til Ribe å, heraf er 6 låst til buffer (antallet er ikke bestemt af SU, men dikteret ovenfra), 5 låst til B-vand og de resterende må opfiskes i A-vand. A-vand er defineret i den seneste bekendtgørelse, som…

Fortsæt læsning

Foredrag om New Zealand – et fiske eventyr

New Zealand – et fiske eventyr, fortalt i ord og billeder af Jonas Rygaard. Søndag d. 02.03.14 kl. 13.00 – 16.00 i Ribe Fritidscenter Jonas Rygaard er tidligere meget aktivt juniormedlem af RSF og Dansk Mester i fluebinding af flere omgange og selvfølgelig meget passioneret lystfisker. Han vender denne dag…

Fortsæt læsning

INFO MØDE onsdag den 5. februar kl. 19.00

Kære medlemmer af Ribe Sportsfisker Forening – Gels å Sammenslutningen – Sønderjysk Sportsfiskerforening – Ribe Vesterå og andre interesserede. I indbydes hermed til INFO MØDE onsdag den 5. februar kl. 19.00 Ribe Fritidscenter Simon Hansens Vej 8, 6760 Ribe. Tilmelding Asger Brodde mail : abrodde@hotmail.com telefon 20739648 senest søndag den…

Fortsæt læsning

Vigtig meddelelse til B medlemmer i RSF

Vigtig meddelelse til B medlemmer i RSF Ønsker du et A medlemskab  Såfremt du ønsker at blive A medlem i år 2014 eller senere, bedes du kontakte undertegnede hurtigst mulig, for at blive skrevet op på ventelisten efter første mølle princippet. Der er få pladser ledige og måske flere den 1.…

Fortsæt læsning

Generalforsamling og infomøde 2014

Kære medlemmer,   Generalforsamlingen for 2014 bliver den 15. marts kl. 13. Sted: Ribe Fritidcenter Simon Hansens Vej 8 6760 Ribe.   Dagsorden iflg. vedtægter.   Husk evt. forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 1. februar 2014 iht. vedtægterne.   Der vil blive udsendt et skriftlig indkaldelse…

Fortsæt læsning

Glædelig jul og godt nytår!

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, samarbejdspartnere og andre med interesse i Ribe Sportsfiskerforening, en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår!! På gensyn og knæk & bræk i 2014! /Bestyrelsen i Ribe Sportsfiskerforening

Fortsæt læsning

Svar på høring vedr. Vadehavsbekendtgørelsen 2014.

Vi i bestyrelsen i Ribe Sportsfiskerforening mener ikke vi kan bakke op om det nye udkast til Vadehavsbekendtgørelsen for 2014. Dette af hensyn til vores medlemmer, der føler sig begrænset af udefrakommende regler, der udelukkende virker at have til hensigt at fremme lystfiskerturismen i Skjern Å. Økonomien i de små…

Fortsæt læsning

Årets elfiskeri – OPDATERET

Kære venner. Så er årets el-fiskeriet efter laks vel overstået. Om onsdagen hvor vi fiskede i Fladså var vejret godt og fiskeriet gik rigtig godt med mange og store laks. Der var også et par vel voksne havørreder på omkring de 10 kg. Torsdag morgen kl. 08.00 startede vi ved…

Fortsæt læsning

Kontingentstigning 2014

Bestyrelsen har besluttet at forhøje kontingentet fra kommende sæson med kr. 100.-, for både A og B medlemmer. For nye A medlemmer er gebyret det første år uændret med kr. 400.- Junior kontingentet er uændret. Kontingent priser fra 2014 er: A medlem kr. 1580,- B medlem kr. 940 Junior kr.…

Fortsæt læsning