Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes der til Ribe Sportsfiskerforenings årlige generalforsamling, som finder sted Lørdag den 15. marts 2014 kl. 13.00 i Ribe Fritidscenter, Simon Hansens Vej 8, 6760 Ribe. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Fremlæggelse og vedtagelse af forretningsorden. 2. Valg af dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Kasserens beretning. Regnskabet udleveres på dagen. 5. Indkommende forslag:

Fortsæt læsning

Fangstrapport 2013

Det er meget vigtigt at ALLE får indrapporteret deres fangst for 2013 – Senest den 10. marts! Dette kan gøres her på hjemmesiden – der er lavet en mini guide til hvordan. BEMÆRK at der IKKE kan indtastes “nul” fangst, så hvis du ikke har fanget noget i 2013, skal du sende en mail til abrodde@hotmail.com Vi arbejder på at få løst den del af den elektroniske fangstrapport! Du har også mulighed for at printe og udfylde en fangstrapport. Efter at den er udfyldt, kan den scannes ind og sendes via email eller sendes med posten – modtager adressen står…

Fortsæt læsning

Foreløbig laksefordeling 2014

Sådan ser laksefordelingen foreløbig ud…   Der er i 2014 tildelt 120 laks til Ribe å, heraf er 6 låst til buffer (antallet er ikke bestemt af SU, men dikteret ovenfra), 5 låst til B-vand og de resterende må opfiskes i A-vand. A-vand er defineret i den seneste bekendtgørelse, som områder af Ribe å hvor laksen forventeligt kan fanges. B- Vand er nogle af de øverste områder, hvor det er mere tvivlsomt om laksen når op før efter fredningen indtræder. Der afsættes igen i år foreningskvoter til de foreninger, hvor laksen først optræder sidst på sæsonen, dette gøres for at…

Fortsæt læsning

Foredrag om New Zealand – et fiske eventyr

New Zealand – et fiske eventyr, fortalt i ord og billeder af Jonas Rygaard. Søndag d. 02.03.14 kl. 13.00 – 16.00 i Ribe Fritidscenter Jonas Rygaard er tidligere meget aktivt juniormedlem af RSF og Dansk Mester i fluebinding af flere omgange og selvfølgelig meget passioneret lystfisker. Han vender denne dag tilbage fra studierne i Århus og gæster Ribe og RSF  med sit spændende foredrag. Han vil i ord og billeder berette om et fantastisk eventyr i det smukke og naturskønne New Zealand. Jonas har rejst landet tyndt med rygsæk, telt og fiskestænger og vil fortælle om både eventyrligt tørflue/nymfefiskeri i…

Fortsæt læsning

INFO MØDE onsdag den 5. februar kl. 19.00

Kære medlemmer af Ribe Sportsfisker Forening – Gels å Sammenslutningen – Sønderjysk Sportsfiskerforening – Ribe Vesterå og andre interesserede. I indbydes hermed til INFO MØDE onsdag den 5. februar kl. 19.00 Ribe Fritidscenter Simon Hansens Vej 8, 6760 Ribe. Tilmelding Asger Brodde mail : abrodde@hotmail.com telefon 20739648 senest søndag den 2. februar. Program : 1.Velkomst ved formand Asger Brodde RSF 2.Ribe Å – systemet – regulativer, vedligeholdelse, projekter og spørgsmål ved biolog Tomas Jensen Esbjerg Kommune. 3. Pause og Kaffe 4. Hvordan gik el fiskeriet 2013 ved formand Peter Petersen Gels å Sammenslutningen. 5. Pause 6. Orientering til medlemmer af…

Fortsæt læsning

Vigtig meddelelse til B medlemmer i RSF

Vigtig meddelelse til B medlemmer i RSF Ønsker du et A medlemskab  Såfremt du ønsker at blive A medlem i år 2014 eller senere, bedes du kontakte undertegnede hurtigst mulig, for at blive skrevet op på ventelisten efter første mølle princippet. Der er få pladser ledige og måske flere den 1. februar. Mer prisen for kontingent er kr. 640.- plus gebyr 1. år kr. 400.- Hilsen Asger Brodde Mail: abrodde@hotmail.com Telefon 2073 9648

Fortsæt læsning

Generalforsamling og infomøde 2014

Kære medlemmer,   Generalforsamlingen for 2014 bliver den 15. marts kl. 13. Sted: Ribe Fritidcenter Simon Hansens Vej 8 6760 Ribe.   Dagsorden iflg. vedtægter.   Husk evt. forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 1. februar 2014 iht. vedtægterne.   Der vil blive udsendt et skriftlig indkaldelse til medlemmerne i god tid, samt et skema til indsendelse af fiskerapport m.m.   Vi vil i januar indbyde vore medlemmer og alle interesserede til et info møde i februar måned i Ribe Fritidscenter. Esbjerg Kommune vil informere os vedr. det nye omløb i Ribe by m.m.   Hilsen Asger…

Fortsæt læsning

Glædelig jul og godt nytår!

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, samarbejdspartnere og andre med interesse i Ribe Sportsfiskerforening, en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår!! På gensyn og knæk & bræk i 2014! /Bestyrelsen i Ribe Sportsfiskerforening

Fortsæt læsning