Vandtemperatur og vandstand

 

Aflæs den aktuelle vandtemperatur og vandstand m.m.
Der har været et ønske om et link til ”HYDROMETRI” hvor man løbende kan følge vandstanden og vandtemperaturen for de forskellige vandløb i Danmark, herunder “Ribe å systemet”. Det gøres via dette link http://www.hydrometri.dk/hyd/
RSF har nu oprettet dette link permanent på hjemmesiden. Det er placeret på fanebladet ”MEDLEMSINFO” under navnet ”Vandstand og Temperatur”.
Når du kommer ind på kortet, zoomer du ind på det vandløb du ønsker at vide lidt om.
De enkelte stationer er markeret med et lille grønt mærke.
Når du klikker på den enkelte målestation, så kommer der en dialogboks op. Hvor der kan aflæses dato og klokkeslet for diverse måleresultater, samt status for de foregående dage. Klikker man yderligere på den blå tekst får man en kurve over de 30 foregående dage.

NB: Ikke alle stationer indeholder vandløbs temperatur – men den kan man, måske finde på en nabo station (op- eller nedstrøms i det samme vandløb).

Comments are closed.