Forsat få ledige A medlemskaber

Motiv fra Gels Å - RSF skønne fiskevand

Vi har pt. fortsat nogle få ledige A medlemskaber.
Til Ribe Sportsfiskerforenings berømte fiskevand, i Ribe å, Gels å, Flads å og Hjortvad å. De fordeles efter først til mølle princip.

Ring eller kontakt .

Claus Warming Ehmsen. Telefon 40 49 77 97 mail: claus.ehmsen@gmail.com

Læs mere om RSF fiskevand her: FISKEVAND

Comments are closed.