Opgang af laks i Ribe Å i 2017

Opgang af laks i Ribe Å 2017

På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) hjemmeside, kan du læse de seneste nyheder vedrørende opgangen af LAKS i Ribe Å i 2017

Klik på billedet eller her:  “Opgang af LAKS i Ribe å 2017”

I øvrigt kan du kan løbende følge NYHEDER direkte fra DSF eller DTU via vores hjemmeside under fanebladet  MEDLEMSINFO”  og “Nyheder fra DSF samt DTU

 

Comments are closed.