Fangstrapport fra Lars Holm Hansen

Motiv fra Ribe Å rundkørslen ved Varming

Lars skriver. fangede en Havørred i Ribe Å sidst i september på spin/wobler.
Havørreden målte 63 cm og vejede 3,0 kg

Comments are closed.