Omfordeling af laksekvoterne

Ribe Sportsfiskerforening får tildelt 4 storlaks

På SU mødet den 4. marts i år drøftede SU fordelingen af laksekvoten.
Et af emnerne var bl.a. om man kunne ændre fordelingen af laks sidste på sæsonen, hvis der var medlemmer af SU, der stadig havde et stort antal u opfiskede laks på deres kvote sidst på sommeren.

De nye kvoter træder i kraft ca. 1. oktober. Grunden til usikkerheden om datoen er, at SU skal have en tysk programmør til at udføre ændringerne.
Men SU vil bestræbe sig på at det sker sidst på aftenen den 30. september.

Så hvis du ikke tidligere i år har hjembragt en laks, så er muligheden tilstede NÅR de frigives på SU hjemmeside – men HUSK at du skal følge status forud for din fisketur. Da det kan gå meget stærkt med at kvoten igen bliver lukket for Ribe Sportsfiskerforening.

Følg status her: Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet (ribeaasystemet.dk)

Dette kan kun lade sig gøre fordi:
Sønderjysk Sportsfiskerforening afgiver 6 små laks
Gelsåsammenslutningen afgiver 11 små laks og 9 store laks – dog med det forbehold at den ene storlaks bruges til modregning af den storlaks Vesterå Konsortiet har hjemtaget ud over deres kvote.

Konsortiet Ribe Vesterå får tildelt 15 smålaks og 4 storlaks, hvoraf den ene storlaks omgående udligner den laks der er hjemtaget ud over kvoten
Ribe Sportsfiskerforening får tildelt 4 storlaks
The Big Five får tildelt 2 smålaks og 1 storlaks

Comments are closed.