Martin Andersen, havørred 72 cm 4,8 kg.

Martin Andersen, fangede denne havørred(han) på spinner i Hjortvad Å, 72 cm 4,8 kg.

Comments are closed.