Årets elfiskeri har været udfordret

Arkiv foto: Michael ses her med en flot hun laks ifm. elfiske kurset.


RSF har modtaget følgende fra Tom Donbæk.

Årets elfiskeri efter laks har været udfordret med stor vandføring og mangel på laks.

 Vores elfiskeri har i år bidraget til DTUs opgangsundersøgelser for laks i Ribe å samt Miljøstyrelsens ønske om at mærke snæbler.

 Vi startede elfiskeriet den 4. dec hvor vi elfiskede fra Fole dambrug til ca. 2 km nedstrøms Harrebybro og det gav 20 laks til DCV, hvilket er langt under normalen.

Søndag den 5. dec elfiskede vi fra lidt opstrøms Gelsbro dambrug ned til Pouls Plads og det gav 7 laks.

Over middag søndag fiskede vi videre i Gram Å, fra fiskesøerne ned til Fole dambrug og det gav yderligere 6 laks.

 Vi vurderede at der var et akut behov for laks om mandagen og i samråd med DTU besluttede vi at DTU skulle opfiske laks i Hjortvad Å.

Det lykkedes DTU at opfiske i alt 62 laks på strækningen ned til sandfanget og DCV fik 58 laks med til Skjern og havde nu i alt fået 91 laks til årets avlsarbejde.

 Efterfølgende har DTU elfisket de nedre strækninger af Flads å (4 laks) og Gelså (7 laks) ned til Varming bro.

 Torsdag og fredag har de været igennem lange strækninger i Nørreå og Gelså, i alt ca 23 km og samlet registreret 45 laks på de to strækninger

 Jeg antager at DTU stopper deres undersøgelse med den sidste strækning i går.

Comments are closed.