Ophævelse af begrænsninger i fiskeriet efter laks og havørred

Temperaturen er faldende og vandstanden stigende

Efter den seneste nedbør, ser det ud til at vand temperaturen er faldende og vandstanden stigende. Seneste aflæsning er bl.a.

Gels å, Bent Nissens Bro
Station nr. 38.35 Drives af Esbjerg Kommune
Opdateret d. 28.6.2020 04.50.00
Måleserier:
Vandstand ( 0.40 m )
Vand temperatur ( 16.4 C )

Gels å, os Gelsbro Dambrug
Station nr. 38.41 Drives af Esbjerg Kommune
Opdateret d. 28.6.2020 06.08.00
Måleserier:
Vandstand ( 0.33 m )
Vand temperatur ( 15.7 C )

Ribe Sportsfiskerforening tidligere udsendte anbefaling  vedrørende begrænsninger i fiskeriet efter laks og havørred grundet høj vandtemperatur ophæves hermed. Vi håber, så fortsat at vi kan bibeholde et normalt vejrskifte med regn og en frisk vind, så vandstanden fortsat stiger, og nye fisk kommer op.

Stiger vandtemperaturen igen over 18 gr., anbefaler bestyrelsen, at fiskeriet efter laks og havørred begrænses til efter solnedgang og før solopgang.
Følg status på vandløbs temperaturen, via hjemmesiden. “Vandstand og temperatur”

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Comments are closed.