Tidligere formand, Børge Riis er den 1 juni gået bort.

Bestyrelsen i RSF, har fået den triste meddelelse at vor tidligere formand, Børge Riis den 1 juni er gået bort. Tidligere bestyrelseskollega Henrik Axelsen har skrevet følgende ord. Mindeord for Børge Vor tidligere formand for RSF Børge Riis er lørdag den 1. juni gået bort. Børge blev i 1998 valgt ind i bestyrelsen som suppleant, året efter næstformand og i 2000 overtog han formandsposten efter Holger Løhndorf. Børge var meget optaget i sit arbejde som formand og alt hvad han foretog sig var overvejet og gennemtænkt i alle detaljer, ligeledes var det sociale liv for ham en vigtig del, så…

Fortsæt læsning