Årets elfiskeri efter laks i Ribe Å systemet

Kære alle. Så er vi i mål med årets elfiskeri i Ribe å systemet. De to elfiske dage har budt på både gode og dårlige oplevelser. Fredag elfiskede vi med DCVs udstyr i Gelså fra hovedvej 24 ned til Varming bro. Der var godt med laks på strækningen og vi afleverede 23 hunner og 46 hanner til DCV. På strækningen så vi mange ungfisk af både stallinger og ørreder samt store havørreder, det lover godt for de kommende år. Mest overraskende var det, at vi talte mellem 200 og 300 snæbler på strækningen. Den tidligere rekord er fra december 2020…

Fortsæt læsning