LAKSESTOP!

I dag 14/5 lukkes der for hjemtagelse af laks over 75cm på RSF’s fiskevand, med undtagelse af B-laksevand. OBS: B-laksevand er ikke det samme som vores B-stykke. B-laksevand er i Hjortvad Å opstrøms Kjemsgård Bæk (der er skilte ved åen). Det er også stadig tilladt at hjemtage laks på Gels Å Sammenslutningens vand.

Fortsæt læsning

Fotokonkurrence om den vestjyske laks

Fiskeri- og Søfartsmuseet har skudt gang i en fotokonkurrencen #DENVESTJYSKELAKS omhandlende den vestjyske laks. Med fotokonkurrencen ønsker de at skabe opmærksomhed omkring den vestjyske laks og hvad den betyder for lystfiskerne, naturen og lokalsamfundet. Med kameraet eller mobiltelefonen i hånden opfordrer museet alle lystfiskere, fuglekiggere, amatørfotografer og alle andre naturelskere at gå på jagt efter de gode motiver langs de vestjyske vandløb og rette søgeren mod de gode historier om naturen ved de vestjyske vandløb, stemningen, lystfiskeriet og selvfølgelig hovedpersonen selv – den vestjyske laks. Konkurrencen løber frem til og med d. 15. oktober 2016 og man deltager ved at uploade…

Fortsæt læsning

Sæsonpremiere / fiskekonkurrence 2016

75 glade og forventningsfulde medlemmer af Ribe Sportsfiskerforening havde meldt sig til vores fiskekonkurrence den 16. og 17. april, trods blæsten gjorde fiskeriet besværligt både for flue- og spinnefiskeriet. I år var der en del juniorer der deltog i konkurrencen, desværre fik de ingen fangster.         Der blev kun indvejet 1 laks og 1 havørred til konkurrencen. Derudover har vi kendskab til, at der blev fanget et par HØ af medlemmer, der ikke deltog i konkurrencen. Claus Warming Ehmsen blev vinderen, med fangsten af den største laks på 4,6kg og 76,5cm. Claus vandt dermed en to hånds…

Fortsæt læsning

Laksekvote 2016

Laksekvoten i Ribe Å Systemet er i 2016 igen på 115 laks, og fordelingen er den samme som i 2015. Se mere under Love & Regler. Der må naturligvis højst hjemtages 1 laks pr mand. Man kan som altid følge status for laksekvoten på SU’s hjemmeside.

Fortsæt læsning

Jubilæumsreception

Lørdag d. 5/3 afholdt Ribe Sportsfiskerforening reception i anledning af vores 75 års jubilæum. Efter velkomst ved formand Asger Brodde, blev der budt på varm buffet med flødekartofler, salater, kylling og kamsteg samt fri vin, øl og vand. Senere kaffe med 3 slags kage. Herefter blev der budt særligt velkommen til 3 tidligere formænd: Erik Madsen, Bent Skjøtt og Børge Riis. Herudover til dagens gæstetalere: generalløjtnant Kjeld Hillingsø, viceborgmester Jesper Rasmussen, Esbjerg kommune samt Lars Brinch, DSF. Formanden takkede ligeledes de mange fremmødte fra flere forskellige sportsfiskerforeninger. Ligeledes tak til Esbjerg og Vejen kommuner for det hidtige gode samarbejde.Ikke mindst en stor tak til lodsejerne for det…

Fortsæt læsning

Generalforsamling 2016

Lørdag d. 5/3 afholdt Ribe Sportsfiskerforening ordinær generalforsamling. Referatet vil blive sendt til medlemmer på mail. Bestyrelse og vedtægter vil blive opdateret her på hjemmesiden de kommende dage. Bestyrelsen takker alle fremmødte for god ro og orden.

Fortsæt læsning

K2 klargøring til sæsonen 2016

K2 og vores udendørsarealer, skal gøres klar til sæsonen 2016. Derfor vil der være arbejdsdage fra d. 31 marts kl. 10.00 og til og med lørdag d.2 april kl. 10.00. Vi håber at du har mulighed for at deltage og gerne noget af tiden; så henvend dig til: Erik Schultz: ecs@tdcspace.dk med angivelse af navn og hvornår du kan deltage og hvis du ønsker at overnatte! Foreningen sørger for passende forplejning. SU senest: 29.03. Arbejdsopgaverne vil være: * LOFTET PÅ 1. SAL SKAL TØMMES OG RENGØRES & DET VI IKKE KAN BRUGE, SKAL SMIDES UD * DET AFLÅSTE RUM PÅ…

Fortsæt læsning

Generalforsamling samt Jubilæum

Ribe Sportsfiskerforening indkalder til ordinær generalforsamling lørdag den 5. marts kl. 9-12. Generalforsamlingen foregår i Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe. Dagsordenen kan ses nedenfor eller downloades her. Samme dag kl. 13-17 vil vi gerne invitere til reception i anledning af foreningens 75 års jubilæum. Receptionen foregår også i Ribe Fritidscenter. Indbydelse og program kan ses på billedet ovenfor eller downloades her. Vi håber på et stort fremmøde og en festlig dag! Vel mødt! Bestyrelsen Dagsorden:

Fortsæt læsning

Pighvarkonkurrence på Vejers Strand

Vejers Strand Oplevelser vil gerne inviterer til stor Pighvarfiskekonkurrence på Vejers Strand d 7. maj 2016. Udover fiskeri og forhåbentlig en masse fisk, byder dagen på aktiviteter på stranden og i teltet, hvor der vil være stand fra Fiskerimuseet, grejbutik fra EFI samt fiskeauktion og fællesspisning om aftenen. Se regler, priser, program mv HER!

Fortsæt læsning