Laksestop Gelså Sammenslutningen

Kære medlemmer, I sidste uge blev kvoten for laks over 75cm opfisket i Gelså Sammenslutningen, og dermed er der kun laks på 75cm og derunder tilbage på kvoten i både RSF og Gelså Sammenslutningen.

Fortsæt læsning

Junior fisketur

Hej juniorer Som første stop på vores tur op gennem Ribe åsystemet, starter vi ved Hjortvad å lørdag d.11.6. Vi mødes ved flyvepladsen (se kortet på hjemmesiden) kl 10.00 og fisker til kl 14.00. Husk madpakke. På “juniordagen” d 7.5 snakkede vi om at fiske i så meget af RSF’s fiskevand, som vi kan nå på en sæson med ca en tur om måneden. Så vi starter altså ved Hjortvad å som den det vestligste af RSF’s fiskevand og bevæger os tur for tur længere og længere ind i landet. Skriv eller ring, hvis der er spørgsmål. Med fiskevenlig hilsen…

Fortsæt læsning

LAKSESTOP!

I dag 14/5 lukkes der for hjemtagelse af laks over 75cm på RSF’s fiskevand, med undtagelse af B-laksevand. OBS: B-laksevand er ikke det samme som vores B-stykke. B-laksevand er i Hjortvad Å opstrøms Kjemsgård Bæk (der er skilte ved åen). Det er også stadig tilladt at hjemtage laks på Gels Å Sammenslutningens vand.

Fortsæt læsning

Fotokonkurrence om den vestjyske laks

Fiskeri- og Søfartsmuseet har skudt gang i en fotokonkurrencen #DENVESTJYSKELAKS omhandlende den vestjyske laks. Med fotokonkurrencen ønsker de at skabe opmærksomhed omkring den vestjyske laks og hvad den betyder for lystfiskerne, naturen og lokalsamfundet. Med kameraet eller mobiltelefonen i hånden opfordrer museet alle lystfiskere, fuglekiggere, amatørfotografer og alle andre naturelskere at gå på jagt efter de gode motiver langs de vestjyske vandløb og rette søgeren mod de gode historier om naturen ved de vestjyske vandløb, stemningen, lystfiskeriet og selvfølgelig hovedpersonen selv – den vestjyske laks. Konkurrencen løber frem til og med d. 15. oktober 2016 og man deltager ved at uploade…

Fortsæt læsning

Juniorarrangement

Hej juniorer og jeres forældre i Ribe Sportsfiskerforening. Som nyvalgt medlem af RSF’s bestyrelse og tovholder for junior arbejdet, inviteres juniorerne og forældre til lidt hygge og fiskeri d. 7/5 kl. 10.00 til 14.00 i foreningens klubhus K2 – Kaltoftvej 2, Gram. Jeg vil her fortælle hvilke ideer, jeg har for vores fælles fremtid og fiskefællesskab. Ligeledes håber jeg I vil fortælle om ønsker for aktiviteter den kommende fiskesæson. Vi kan drøfte praktiske udfordringer og løsningsmuligheder for transport og andet, der måtte presse sig på. Vel mødt til en hyggelig dag. Foreningen vil være vært med lidt bål-mad og jeg håber…

Fortsæt læsning

Sæsonpremiere / fiskekonkurrence 2016

75 glade og forventningsfulde medlemmer af Ribe Sportsfiskerforening havde meldt sig til vores fiskekonkurrence den 16. og 17. april, trods blæsten gjorde fiskeriet besværligt både for flue- og spinnefiskeriet. I år var der en del juniorer der deltog i konkurrencen, desværre fik de ingen fangster.         Der blev kun indvejet 1 laks og 1 havørred til konkurrencen. Derudover har vi kendskab til, at der blev fanget et par HØ af medlemmer, der ikke deltog i konkurrencen. Claus Warming Ehmsen blev vinderen, med fangsten af den største laks på 4,6kg og 76,5cm. Claus vandt dermed en to hånds…

Fortsæt læsning

Laksekvote 2016

Laksekvoten i Ribe Å Systemet er i 2016 igen på 115 laks, og fordelingen er den samme som i 2015. Se mere under Love & Regler. Der må naturligvis højst hjemtages 1 laks pr mand. Man kan som altid følge status for laksekvoten på SU’s hjemmeside.

Fortsæt læsning