RSF Regler

Nedenstående regler, er dem som er gældende i vort fiskevand. Fiskes der andre steder bør man orienterer sig om reglerne der. Iøvrigt er fiskeriloven altid gældende.

1. Fiskesæsonen er fra 16. april til 31. oktober

2. Der må kun anvendes èn krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog.

3. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen.(helt nedklemte modhager)

4. Fiskeri med naturlig agn, dvs. orm, er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. (Man må dog ved orme fiskeri
benytte andre krogtyper med modhager, såfremt der fiskes med én enkeltkrog størelse 12 eller mindre.

5. Laksefiskeriet styres ved en kvote. Nuværende kvote kan ses under LOVE & REGLER.

6. Der må fra å systemet, når kvoten er fordelt, hjemtages 1 laks pr. fiskekort pr. sæson.

7. Der er fra myndighedernes side stillet krav til fangstregistrering dvs. al fangst skal være være indskrevet til vor “Fangst indberetning” (kan gøres løbende) Se foreningens vedtægter. Ligeledes skal al laksefangst være registreret på SU`s hjemmeside inden tre dage (også de der genudsættes skal registreres).

8. Mindstemål: Havørred 40 cm, laks 40 cm, bækørred 35 cm (i Hjortvad Å dog 40 cm), ål 45 cm og gedde 60 cm. Stallingen er totalfredet.

 


(DTU anbefaler i øvrigt):

1. Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er muligt

2. Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks.

3. Løft på intet tidspunkt fisk ud af vandet, som skal genudsættes.

4. Anvend tilstrækkeligt kraftigt grej til at håndtere store fisk, og undgå derved lang fight tid.

5. Brug ikke gaf ved landing af fisk der skal genudsættes.

(RSF tilføjer):

1. Håndter fisk der skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.

2. Anbring målemærker på din fiskestang, så du hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.

3. Brug knudefri og finmasket fangstnet

Skriv et svar