RSF Regler

Nedenstående regler, er dem som er gældende i vort fiskevand. Fiskes der andre steder bør man orienterer sig om reglerne der. I øvrigt er fiskeriloven altid gældende.

1. Fiskesæsonen er fra 16. april til 31. oktober

2. Der må kun anvendes èn krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog.

3. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen.(helt nedklemte modhager)

4. Fiskeri med naturlig agn, dvs. orm, er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. (Man må dog ved orme fiskeri benytte andre krogtyper med modhager, såfremt der fiskes med én enkeltkrog størelse 12 eller mindre.

5. Laksefiskeriet styres ved en kvote.

6. Der må fra å systemet, når kvoten er fordelt, hjemtages 1 laks pr. fiskekort pr. sæson.

7. Der er fra myndighedernes side stillet krav til fangstregistrering dvs. Indberetning af fangster er obligatorisk for alle medlemmer iht. vedtægterne og gøres direkte på “Samarbejdsudvalget for Ribe å systemet'” hjemmeside.
Indberetning af laks skal ske inden kl. 24:00, den samme dag som fangst/genudsætning er foretaget.
Indberetning af havørred, bækørred og stalling skal ske senest 4 dage efter fangst/genudsætning er foretaget

8. Mindstemål: Havørred 40 cm, laks 40 cm, bækørred 35 cm (i Hjortvad Å dog 40 cm), ål 45 cm og gedde 60 cm. Stallingen er totalfredet.

9. Stiger  vandtemperaturen over 18 gr., anbefaler bestyrelsen, at fiskeriet efter laks og havørred begrænses til efter solnedgang og før solopgang.

Følg status på vandløbs temperaturen, via hjemmesiden. “Vandstand og temperatur”

 DTU’s anbefalinger til skånsomt lystfiskeri: Læses her 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.