K2 klargøres til sæsonstart

Foreningens to gæve piger Gerda og Sanne har haft travlt med at gøre K2 klar til sæsonstart. Døre vinduer, køkken og soverum m.m. blev vasket godt af. Arling har fjernet mange blade fra gårdspladsen. Laden er næsten færdig så vi kan komme i læ hvis vejret ikke lige er til udendørs aktiviteter. Så glæd jer til at komme ud til K2.

Fortsæt læsning

Ribe å Systemet Laksekvote 2023

Se fordelingen af laks pr. 16. april samt 16. juni blandt foreninger i Ribe å System  Husk at følge status af laks – på FANGSTJOURNALEN og indberet din fangst der. Eller gør det på RSF hjemmeside via fanebladene øverst på siden.

Fortsæt læsning

Seneste nyt om Vandområdeplaner

    Læs opfordringen via dette link. Eller klik på foto. https://denmark.representation.ec.europa.eu/news/danmark-opfordres-til-afslutte-gennemgangen-af-deres-vandomradeplaner-2023-02-15_da

Fortsæt læsning

Seneste nyt fra RSF Generalforsamling 2023

Ribe Sportsfiskerforening generalforsamling blev afviklet søndag den 12. marts 2023. Der deltog 48 medlemmer. (Læs blandt andet Referat samt Formandsberetning via disse link) Referat GF RSF 2023 Formandens beretning   Ligeledes ses foto fra generalforsamling, samt pokal overrækkelse for størst fangede fisk samt Gartner Mathiesens mindepokal, som gives til et medlem der har ydet en særlig indsat for foreningen.

Fortsæt læsning

Kysttur efter havørred den 1. april

Ribe Sportsfiskerforening medlemmer inviteres til at deltage på en kysttur efter havørreder på østkysten. Alt afhængig af antal deltager, kan det blive nødvendigt at vælge forskellige steder. Nærmere orientering og tilmelding til Martin Hjort Hye, tlf.: 23 32 73 01 mail: kosshye1@gmail.com Transport: egen bil

Fortsæt læsning

Fra sæsonstart 2023 indføres nyt indberetningssystem

Fra sæsonstart 2023 indføres et nyt indberetningssystem for fangster i Ribe å systemet. SU har indgået et samarbejde med Fangstjournalen, der er udviklet af DTU Aqua. Indberetningen kan som hidtil foregå via foreningens hjemmeside, formularen ser blot lidt anderledes ud. Men som noget nyt kan man også indberette via en app. Fangstjornalens app kan downloades og bruges fra mobiltelefon. NB. De tal der læses under status er kun test tal. Læs mere om alt dette via dette link. Samarbejdsudvalget for Ribe å system. Indberet af din fangst direkte på dette link. Indberetning af fangster

Fortsæt læsning

RSF bestyrelses sammensætning efter GF d. 12/3/2023

BESTYRELSE: Emil Trans Appel –  Formand Kenn Larsen – Næstformand Finn Kruse Gerda Feddersen Lars H. Hansen Martin Hjort Hye Søren Holm Lundgaard SUPPLEANTER: Erik Schultz – Sekretær og 1′ suppleant Martin Gude – 2′ suppleant Erik Dahlgren – kasserer og 3′ suppleant

Fortsæt læsning

Laksekvoten i Ribe å 2023

Igen i år fordeles laksekvoten efter meter princippet. Hvilket betyder at antal af laks, er tilsvarende sæsonen 2022, i Ribe å systemet. I 2023 skal Ribe å system dog efterleve nogle ny vilkår, heriblandt en opdelingen af kvoten for størrelses gruppen på laks over 73 cm. Som udgangspunkt skal kvoten underopdeles i mindst to halvdele. En halvdel, som bliver frigivet den 16. april og en halvdel som frigives den 16. juni. Mere info følger. Klik her og se Laksekvoten 2023 Ribe å system Se fordelingen i Ribe å system her. FANGSTJOURNALEN 

Fortsæt læsning