Fluebinding i K2

            Kære medlemmer kom til fluebindingsaften i vores klubhus K2. Der er instruktører for nybegyndere og for øvede fluebindere. Vi starter sæsonen onsdag den 2. november 2016 og ellers onsdage i lige ugenumrer, den 16. nov., 30. nov., og14. dec ., i alt 4 gange inden jul. Fluebinding i K2 finder sted på følgende dage i 2017. torsdag den 12. og 26. januar, torsdag den 9. og 23. februar og torsdag den 9. og 23. marts. Aftnerne starter kl. 19.00 og slutter kl. 21.00. RSF giver kaffe og brød/kage. 4 af foreningens erfarne fluebindere, Uffe Schrøder,…

Fortsæt læsning

Så er der vand i frislusen ved Skibbroen

Så er de begyndt at trække skodderne i frislusen ved Skibbroen. Frislusen i Ribe har gennemgået en omfattende renovering. Træværket er blevet udskiftet og murværket renoveret. I samme ombæring bliver slusen automatiseret, så stemmeværket ikke længere skal betjenes manuelt. Det vil give en lagt bedre muligheder for at justere vandføringen gennem slusen og bedre arbejdsvilkår for de medarbejdere, der betjener stemmeværket. Vi må så håbe, at der snart vil komme en større træk af fisk op i Ribe å systemet.

Fortsæt læsning

Lystfiskere i Ribe å Systemet indbydes til et spændende info møde.

Lystfiskere i Ribe å Systemet indbydes til et spændende info møde, den 8. november kl. 19.00 i Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe Emnerne på mødet er : Hvordan har ørredbestanden det i Ribe Å Kan ørred- og laksebestanden blive større og stærkere – kan laks og havørreder forliges i åen. Skal vi fortsætte med udsætningen af laks/smolt. Hvad med skarven, signalkrebsen, passageforholdene, restaureringsprojekter, forbedringer i Ribe å systemet. Oplægsholdere er følgende: Finn Sivebæk DTU, Søren Larsen, DCV, Kaare og Lars B Thygesen DSF, Jan Steinbring Jensen NS, Niels Lodberg Michaelsen SU. Vel mødt Ribe Sportsfiskerforening Asger Brodde abrodde@icloud.com telefon 20…

Fortsæt læsning

Sœson afslutning 29. oktober

Vi indbyder alle medlemmer til en hyggelig sammenkomst i klubhuset K 2 lørdag den 29. oktober 2016. Gratis morgenkaffe med rundstykker fra kl. 8.00 – 10.00. Vi sœlger lœkre grillpølser fra kl. 13.00 – 15.00 Vi håber, at mødes med mange af jer til en hyggelig dag. Ribe Sportsfiskerforening

Fortsæt læsning

Grusprojekt i Markskelsbækken

Onsdag den 19. oktober skal vi have lavet et større grusprojekt i Markskelsbækken. Der skal udlægges ca. 150 tons grus. Vi skal bruge 5-6 frivillige til at hjælpe med dette. Adressen er Årupvej 4, Gram. Vi starter kl 8 og regner med at være færdige kl 15. Vi skal have etableret en række gydebanker og lavet en pool/opstemning ved en rørunderføring, så opgangen kan sikres. Der bookes maskiner til det grove arbejde (sandvogn og gummiged). Men der er også lidt flytten med sten og grus manuelt. Giv besked til Niels Lodberg Michaelsen – hvis du har tid og lyst til…

Fortsæt læsning

Sammenfatning af lakserapporten

Bent Jensen har lavet en flot sammenfatning af den nyligt udkomne rapport om laksebestanden i Ribe Å. Rapporten er på ca 40 sider. Bents sammenfatning er noget nemmere at læse, og er godkendt af rapportens forfattere. Læs sammenfatningen her!

Fortsæt læsning

Laksestop Gelså Sammenslutningen

Kære medlemmer, I sidste uge blev kvoten for laks over 75cm opfisket i Gelså Sammenslutningen, og dermed er der kun laks på 75cm og derunder tilbage på kvoten i både RSF og Gelså Sammenslutningen.

Fortsæt læsning