STOP for hjemtagelse af LAKS over 73 cm på RSF fiskevand

Kvoten for laks over 73 cm er opbrugt på Ribe Sportsfiskerforenings eget fiskevand.

Der må fortsat hjemtages, Grilse(små laks) på 73 cm eller derunder på RSF eget  fiskevand.

NB: Der kan fortsat være STORE laks tilbage på “Gelsåsammenslutningens” fiskevand. Men HUSK at følge status på Samarbejdsudvalgets hjemmeside.

Alle fangster skal fortsat indrapporteres på SU hjemmeside – også genudsatte.

Forsat knæk og bræk.

Comments are closed.